Chuyên lập báo cáo quyết toán thuế cho Doanh nghiệp | Rao vặt - mua bán - trao đổi

Chuyên lập báo cáo quyết toán thuế cho Doanh nghiệp

Thảo luận trong '10 - GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - TUYỂN SINH - DU HỌC - DẠY NGHỀ' bắt đầu bởi misstrang204, 8/6/12.

 1. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Các công việc thực hiện
  1.Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
  2.Thu thập thông tin về chế độ, hình thức kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao TSCĐ.
  3. Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
  4. Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;
  5. Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;
  6. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;
  7. Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định;
  8. Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp;
  9. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;
  10. Lập các báo cáo quyết toán thuế;
  11. Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
  12. Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;
  13. In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;
  14. Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính...
  Đồng thời trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ trong hoạt động kinh doanh.
  LH: Mai Trang 0906 390 247-0909 173 331
  Email: misstrang204@gmail.com
 2. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Nhận báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế
 3. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Làm kế toán thuế trọn gói cho 1 năm tài chính
 4. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ kế toán trọn gói cho 1 năm tài chính
 5. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ tư vấn kế toán cho Doanh nghiệp
 6. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Thanh kiểm tra, dọn dẹp, hoàn thiện hệ thống sổ sách chứng từ kế toán, BCTC
 7. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Nhận báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế
 8. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Làm kế toán thuế trọn gói cho 1 năm tài chính
 9. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ kế toán trọn gói cho 1 năm tài chính
 10. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ tư vấn kế toán cho Doanh nghiệp
 11. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ kế toán trọn gói cho 1 năm tài chính
 12. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ tư vấn kế toán cho Doanh nghiệp
 13. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Thanh kiểm tra, dọn dẹp, hoàn thiện hệ thống sổ sách chứng từ kế toán, BCTC
 14. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Nhận báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế
 15. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ kế toán trọn gói cho 1 năm tài chính
 16. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ tư vấn kế toán cho Doanh nghiệp
 17. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Nhận báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế
 18. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Làm kế toán thuế trọn gói cho 1 năm tài chính
 19. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ kế toán trọn gói cho 1 năm tài chính
 20. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Thanh kiểm tra, dọn dẹp, hoàn thiện hệ thống sổ sách chứng từ kế toán, BCTC

Chia sẻ trang này