Dịch vụ kiểm tra, dọn dẹp hệ thống sổ sách kế toán | Rao vặt - mua bán - trao đổi

Dịch vụ kiểm tra, dọn dẹp hệ thống sổ sách kế toán

Thảo luận trong '24 - RAO VẶT ĐỒ ĐẠC KHÁC (Ngoài các BOX bên trên)' bắt đầu bởi misstrang204, 2/7/12.

 1. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Các công việc thực hiện
  1. Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;
  2. Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kế toán;,
  3. Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
  4. Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng;
  5. Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
  6. Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
  7. Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định;
  8. Tư vấn, điều chinh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của
  pháp luật;
  9. Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế;
  10. Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;
  11. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế.
  Đồng thời trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ trong họat động kinh doanh.
  LH: Mai Trang 0906 390 247
  Email: misstrang204@gmail.com
 2. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ tư vấn kế toán cho Doanh nghiệp
 3. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Nhận báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế
 4. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Làm kế toán thuế trọn gói cho 1 năm tài chính
 5. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ kế toán trọn gói cho 1 năm tài chính
 6. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Thanh kiểm tra, dọn dẹp, hoàn thiện hệ thống sổ sách chứng từ kế toán, BCTC
 7. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Làm kế toán thuế trọn gói cho 1 năm tài chính
 8. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ kế toán trọn gói cho 1 năm tài chính
 9. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Thanh kiểm tra, dọn dẹp, hoàn thiện hệ thống sổ sách chứng từ kế toán, BCTC
 10. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Nhận báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế
 11. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Làm kế toán thuế trọn gói cho 1 năm tài chính
 12. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ kế toán trọn gói cho 1 năm tài chính
 13. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ tư vấn kế toán cho Doanh nghiệp
 14. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Làm kế toán thuế trọn gói cho 1 năm tài chính
 15. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ kế toán trọn gói cho 1 năm tài chính
 16. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ tư vấn kế toán cho Doanh nghiệp
 17. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ tư vấn kế toán cho Doanh nghiệp
 18. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Nhận báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế
 19. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Dịch vụ kế toán trọn gói cho 1 năm tài chính
 20. 0
  0
  0
  misstrang204
  Offline

  misstrang204 Guest

  Miễn phí 2 tháng đầu tiên đối với Doanh nghiệp mới thành lập

Chia sẻ trang này