GROOP - FACEBOOK - Vertu luxury Chuyên Vertu Giá Rất Tốt | Rao vặt - mua bán - trao đổi

GROOP - FACEBOOK - Vertu luxury Chuyên Vertu Giá Rất Tốt

Thảo luận trong '6- BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐĂNG TIN TRÊN GROUP FACEBOOK, CHIA SẺ TRÊN FANPAGE' bắt đầu bởi Admin, 10/1/17.

 1. Admin

  Admin
  Administrator
  Thành viên BQT

  - Tiêu đề tin: Vertu luxury Chuyên Vertu Giá Rất Tốt

  - Tin quảng cáo của Quý khách hàng đã được chúng tôi đăng tải trên 25 Group facebook uy tín có số lượng trên 50.000 thành viên, các tin này sẽ được chúng tôi làm mới (up tin lên TOP) hàng ngày từ 01-03 lần trong thời gian quảng cáo.

  - Một số Group facebook không cho phép làm mới chúng tôi sẽ đăng bổ sung bên dưới phần báo cáo kết quả đăng tin.

  - Quý khách vui lòng tham gia làm thành viên các Group facebook để xem chi tiết báo cáo kết quả quảng cáo.

  Báo cáo quả đăng tin online trên các Group facebook ngày
  ---------------------
  https://www.facebook.com/groups/223812067772896?view=permalink&id=896570567163706
  https://www.facebook.com/groups/1137437646270193?view=permalink&id=1936493686364581
  https://www.facebook.com/groups/328392923983539?view=permalink&id=849547171868109
  https://www.facebook.com/groups/437214069668613?view=permalink&id=1546957108694298
  https://www.facebook.com/groups/782439121793444?view=permalink&id=1472036236167059
  https://www.facebook.com/groups/870215956437235?view=permalink&id=1313568195435340
  https://www.facebook.com/groups/1450709898574981?view=permalink&id=1843480122631288
  https://www.facebook.com/groups/544054195658061?view=permalink&id=1604847192912084
  https://www.facebook.com/groups/532690700117309?view=permalink&id=1386155374770833
  https://www.facebook.com/groups/370295836495219?view=permalink&id=669232999934833
  https://www.facebook.com/groups/370295836495219?view=permalink&id=668175510040582
  https://www.facebook.com/groups/740634769397404?view=permalink&id=1252557418205134
  https://www.facebook.com/groups/1674868822786375?view=permalink&id=1919076781698910
  https://www.facebook.com/groups/465811803511583?view=permalink&id=1447183078707779
  https://www.facebook.com/groups/1417072181929178?view=permalink&id=1706174826352244
  https://www.facebook.com/groups/1427082254263961?view=permalink&id=1733034803668703
  https://www.facebook.com/groups/736393803058652?view=permalink&id=1626429247388432
  https://www.facebook.com/groups/1379778942335472?view=permalink&id=1839564293023599
  https://www.facebook.com/groups/1675117232756609?view=permalink&id=1893858410882489
  https://www.facebook.com/groups/406962862759675?view=permalink&id=1328122180643734
  https://www.facebook.com/groups/988200197863392?view=permalink&id=1830434730306597
  https://www.facebook.com/groups/359687040820919?view=permalink&id=1284857354970545
  https://www.facebook.com/groups/649904388413286?view=permalink&id=1565391160197933
  https://www.facebook.com/groups/241065562743422?view=permalink&id=704520623064578
  https://www.facebook.com/groups/551120535007347?view=permalink&id=1363276317125094
  https://www.facebook.com/groups/370295836495219?view=permalink&id=666581113533355
  https://www.facebook.com/groups/519724898187458?view=permalink&id=825881990905079
  https://www.facebook.com/groups/817313774980076?view=permalink&id=1640508685993910
  https://www.facebook.com/groups/522944194420054?view=permalink&id=1496518277062636
  https://www.facebook.com/groups/616614065098705?view=permalink&id=1436866613073442
  https://www.facebook.com/groups/124001727948066?view=permalink&id=491952937819608
  https://www.facebook.com/groups/817313774980076?view=permalink&id=1638074112904034
  https://www.facebook.com/groups/363740610417167?view=permalink&id=731862873604937
  https://www.facebook.com/groups/413887968810037?view=permalink&id=652374371628061
  https://www.facebook.com/groups/551120535007347?view=permalink&id=1361365777316148
  https://www.facebook.com/groups/244225765732894?view=permalink&id=874756919346439
  https://www.facebook.com/groups/604670949549067?view=permalink&id=1785807164768767
  https://www.facebook.com/groups/870215956437235?view=permalink&id=1305809516211208
  https://www.facebook.com/groups/692003527593535?view=permalink&id=1253969921396890
  https://www.facebook.com/groups/1567519053475640?view=permalink&id=2084928465068027
  https://www.facebook.com/groups/1450709898574981?view=permalink&id=1837755059870461
  https://www.facebook.com/groups/1065027963642733?view=permalink&id=1160655864079942
  https://www.facebook.com/groups/317641925091560?view=permalink&id=672499846272431
  https://www.facebook.com/groups/544054195658061?view=permalink&id=1594646183932185
  https://www.facebook.com/groups/1588084951417597?view=permalink&id=2367765676782850
  https://www.facebook.com/groups/551120535007347?view=permalink&id=1359416194177773
  https://www.facebook.com/groups/119734221562295?view=permalink&id=720351334833911
  https://www.facebook.com/groups/870215956437235?view=permalink&id=1303762876415872
  https://www.facebook.com/groups/912891782058488?view=permalink&id=1762466210434370
  https://www.facebook.com/groups/1419377668297124?view=permalink&id=2003093309925554
  https://www.facebook.com/groups/511785615599582?view=permalink&id=1265435523567917
  https://www.facebook.com/groups/323530204410470?view=permalink&id=1582798401816971
  https://www.facebook.com/groups/1482896551935642?view=permalink&id=2334480380110584
  https://www.facebook.com/groups/193121494210652?view=permalink&id=703059709883492
  https://www.facebook.com/groups/317641925091560?view=permalink&id=671066329749116
  https://www.facebook.com/groups/190952894328278?view=permalink&id=1438070226283199
  https://www.facebook.com/groups/473306296149381?view=permalink&id=1208771885936148
  https://www.facebook.com/groups/519724898187458?view=permalink&id=821619357998009
  https://www.facebook.com/groups/244225765732894?view=permalink&id=869641733191291
  https://www.facebook.com/groups/699304893429276?view=permalink&id=1812646305428457
  https://www.facebook.com/groups/356301131236002?view=permalink&id=647121178820661
  https://www.facebook.com/groups/317641925091560?view=permalink&id=670189823170100
  https://www.facebook.com/groups/1065027963642733?view=permalink&id=1156626061149589
  https://www.facebook.com/groups/1306628349396335?view=permalink&id=1458627314196437
  https://www.facebook.com/groups/1649756535275740?view=permalink&id=1868190926765632
  https://www.facebook.com/groups/378757518874822?view=permalink&id=1387884174628813
  https://www.facebook.com/groups/817313774980076?view=permalink&id=1629517733759672
  https://www.facebook.com/groups/185403041619539?view=permalink&id=855808741245629
  https://www.facebook.com/groups/544054195658061?view=permalink&id=1586460261417444
  https://www.facebook.com/groups/994596223918899?view=permalink&id=1549686521743197
  https://www.facebook.com/groups/1416576968601496?view=permalink&id=1930802340512287
  https://www.facebook.com/groups/333850613491188?view=permalink&id=718598981683014
  https://www.facebook.com/groups/1306628349396335?view=permalink&id=1456501207742381
  https://www.facebook.com/groups/153490881501491?view=permalink&id=718706794979894
  https://www.facebook.com/groups/616614065098705?view=permalink&id=1427618263998277
  https://www.facebook.com/groups/551120535007347?view=permalink&id=1352361934883199
  https://www.facebook.com/groups/174283159409400?view=permalink&id=746856088818768
  https://www.facebook.com/groups/562185130477104?view=permalink&id=1775743885787883
  https://www.facebook.com/groups/1561906030754817?view=permalink&id=1957217184557031
  https://www.facebook.com/groups/516841311673039?view=permalink&id=1624461350911024
  https://www.facebook.com/groups/1065027963642733?view=permalink&id=1151720008306861
  https://www.facebook.com/groups/317641925091560?view=permalink&id=667168016805614
  https://www.facebook.com/groups/516958961814972?view=permalink&id=838922326285299
  https://www.facebook.com/groups/363740610417167?view=permalink&id=722602637864294
  https://www.facebook.com/groups/551120535007347?view=permalink&id=1345582882227771
  https://www.facebook.com/groups/1588084951417597?view=permalink&id=2356926871200064
  https://www.facebook.com/groups/244225765732894?view=permalink&id=863498833805581
  https://www.facebook.com/groups/539655522835187?view=permalink&id=1132603803540353
  https://www.facebook.com/groups/1065027963642733?view=permalink&id=1149760011836194
  https://www.facebook.com/groups/1659640531027155?view=permalink&id=1898438223814050
  https://www.facebook.com/groups/1377989688892724?view=permalink&id=1843238152367873
  https://www.facebook.com/groups/1306628349396335?view=permalink&id=1449464491779386
  https://www.facebook.com/groups/817313774980076?view=permalink&id=1618709248173854
  https://www.facebook.com/groups/1588084951417597?view=permalink&id=2353176911575060
  https://www.facebook.com/groups/551120535007347?view=permalink&id=1340667299385996
  https://www.facebook.com/groups/428325857335956?view=permalink&id=841259366042601
  https://www.facebook.com/groups/616614065098705?view=permalink&id=1415326071894163
  https://www.facebook.com/groups/153490881501491?view=permalink&id=712586258925281
  https://www.facebook.com/groups/516841311673039?view=permalink&id=1613064332050726
  https://www.facebook.com/groups/916245051767188?view=permalink&id=1466499086741779
  https://www.facebook.com/groups/236640596494541?view=permalink&id=814174502074478
  https://www.facebook.com/groups/551120535007347?view=permalink&id=1337569493029110
  https://www.facebook.com/groups/1660076370921445?view=permalink&id=1903356903260056
  https://www.facebook.com/groups/356301131236002?view=permalink&id=637950863071026
  https://www.facebook.com/groups/600232743345789?view=permalink&id=1370516622984060
  https://www.facebook.com/groups/Raovat.KTX.MyDinh/permalink/1410358012386399/
  https://www.facebook.com/groups/934795456562006/permalink/1617371718304373/
  https://www.facebook.com/groups/haui.raovat/permalink/804474999715967/
  https://www.facebook.com/groups/raovathanoi24g/permalink/708799889303918/
  https://www.facebook.com/groups/864892766876777/permalink/1622080261158020/
  https://www.facebook.com/groups/raovathanoi24/permalink/1948222228789860/
  https://www.facebook.com/groups/raovatquangninh24g/permalink/1376125285798251/
  https://www.facebook.com/groups/692003527593535/permalink/1226006740859875/
  https://www.facebook.com/groups/raovat29/permalink/1062432113887396/
  https://www.facebook.com/groups/raovatdonnha/permalink/1390386497721610/
  https://www.facebook.com/groups/muabanhanoi/permalink/1299400796847865/
  https://www.facebook.com/groups/740634769397404/permalink/1218676204926589/
  https://www.facebook.com/groups/662983107107191/permalink/1544943875577772/
  https://www.facebook.com/groups/1477557585826783/permalink/1843160512599820/
  https://www.facebook.com/groups/raovatcacloaihp/permalink/793688130793057/
  https://www.facebook.com/groups/988200197863392/permalink/1790126691004068/
  https://www.facebook.com/groups/805239209605239/permalink/1234489180013571/
  https://www.facebook.com/groups/1050570494963186/permalink/1523233801030184/
  https://www.facebook.com/groups/raovathaiphong24g/permalink/849870781827488/
  https://www.facebook.com/groups/raovat.muabanre.vieclam.taihaiphong/permalink/1300027786786507/
  https://www.facebook.com/groups/muabantaihaiphong2/permalink/1599154380095939/
  https://www.facebook.com/groups/muabantaihaiphong/permalink/1916075591967810/
  https://www.facebook.com/groups/437649139684777/permalink/1353791121403903/
  https://www.facebook.com/groups/bandiagame/permalink/1736835389690186/
  https://www.facebook.com/groups/raovathaiphong01/permalink/804434809715483/
  https://www.facebook.com/groups/154220034767360/permalink/855346637988026/
  https://www.facebook.com/groups/chodaumoihanoi/permalink/2001740530056822/
  https://www.facebook.com/groups/chototraovatHanoi/permalink/650120005182189/
  https://www.facebook.com/groups/142771332540833/permalink/848070038677622/
  https://www.facebook.com/groups/Fuu.MuaBan/permalink/1723260871036891/
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1789061568075643&id=100009154529349
  https://www.facebook.com/groups/raovat.face/permalink/1526149114071091/
  https://www.facebook.com/groups/a.quangcao.raovat/
  https://www.facebook.com/groups/339685336121643/permalink/1434616309961868/
  https://www.facebook.com/groups/468321276613599/permalink/1186580084787711/
  https://www.facebook.com/groups/muabanaz/permalink/1604787809545697/
  https://web.facebook.com/groups/phuothanoi/permalink/1398709140208409/
  https://web.facebook.com/groups/690627091038416/permalink/1102195163214938/
  https://web.facebook.com/groups/551120535007347/permalink/1308729575913102/
  https://web.facebook.com/groups/donnhachodochatnao/permalink/1365186573557869/
  https://web.facebook.com/groups/1565952496951447/permalink/1909313119282048/
  https://web.facebook.com/groups/635575666540891/permalink/1274113019353816/
  https://web.facebook.com/groups/anhtenchong/permalink/1961769820713579/
  https://www.facebook.com/groups/552228364827534?view=permalink&id=1491755430874818
  https://www.facebook.com/groups/168851283276136?view=permalink&id=714779935349932
  https://www.facebook.com/groups/860044230755082?view=permalink&id=1370100503082783
  https://www.facebook.com/groups/790775957643672?view=permalink&id=1315635158491080
  https://www.facebook.com/groups/397619020437011?view=permalink&id=631336850398559
  https://www.facebook.com/groups/848367265178803?view=permalink&id=1672341496114705
  https://www.facebook.com/groups/381370662054323?view=permalink&id=680759075448812
  https://www.facebook.com/groups/428325857335956?view=permalink&id=801348483367023
  https://www.facebook.com/groups/1617674995130913?view=permalink&id=2000116886886720
  ------------
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458817161128132&set=o.555156864616559&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458818054461376&set=o.544354899000378&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458818514461330&set=o.982562418478901&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458818804461301&set=o.806787742743164&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458819091127939&set=o.754684551359013&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458819974461184&set=o.1622874654614600&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458833934459788&set=o.130396307130717&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458834267793088&set=o.625344110970918&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458834367793078&set=o.1559809870946121&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458835161126332&set=o.155079447986337&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458835207792994&set=o.329610783814703&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458835347792980&set=o.263068180749442&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458835481126300&set=o.210840049254715&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458835594459622&set=o.468368200013146&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458835697792945&set=o.930069140421680&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458835864459595&set=o.240887859453643&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458836091126239&set=o.498085750347254&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458836201126228&set=o.253388604852857&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458836311126217&set=o.214171875282798&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458836401126208&set=o.555156864616559&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458836564459525&set=o.1154507731266647&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458840064459175&set=o.490849954431746&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458840174459164&set=o.246253518815499&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458840274459154&set=o.416230195398463&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458840371125811&set=o.686326378058542&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458840491125799&set=o.1138084726209864&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458840841125764&set=o.144845212220147&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458841041125744&set=o.680668645411652&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458841191125729&set=o.1711799269072684&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458841614459020&set=o.457348017727109&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458841841125664&set=o.241071649410016&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458842034458978&set=o.1769970546566403&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458842271125621&set=o.251371381866079&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458842527792262&set=o.600153060067763&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458843144458867&set=o.414801472051426&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458843604458821&set=o.1588877058074225&type=3

  Xem tiếp báo cáo online kết quả đăng tin trên các Group facebook ngày bên dưới
  Lần sửa cuối bởi người điều hành: 19/7/17 lúc 15:58
 2. chuech

  chuech Active Member

 3. chuech

  chuech Active Member

 4. chuech

  chuech Active Member

 5. chuech

  chuech Active Member

 6. chuech

  chuech Active Member

 7. chuech

  chuech Active Member

 8. chuech

  chuech Active Member

 9. chuech

  chuech Active Member

 10. chuech

  chuech Active Member

Chia sẻ trang này