GROOP - FACEBOOK - Vertu luxury Chuyên Vertu Giá Rất Tốt

Thảo luận trong '6- BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐĂNG TIN TRÊN GROUP FACEBOOK, CHIA SẺ TRÊN FANPAGE' bắt đầu bởi Admin, 10/1/17.

 1. Admin

  Admin
  Administrator
  Thành viên BQT

  - Tiêu đề tin: Vertu luxury Chuyên Vertu Giá Rất Tốt

  - Tin quảng cáo của Quý khách hàng đã được chúng tôi đăng tải trên 25 Group facebook uy tín có số lượng trên 50.000 thành viên, các tin này sẽ được chúng tôi làm mới (up tin lên TOP) hàng ngày từ 01-03 lần trong thời gian quảng cáo.

  - Một số Group facebook không cho phép làm mới chúng tôi sẽ đăng bổ sung bên dưới phần báo cáo kết quả đăng tin.

  - Quý khách vui lòng tham gia làm thành viên các Group facebook để xem chi tiết báo cáo kết quả quảng cáo.

  Báo cáo quả đăng tin online trên các Group facebook ngày
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196675894132681&set=o.873286789445279&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196676007466003&set=o.272845919503304&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196677237465880&set=o.367320316640556&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196677680799169&set=o.466217170081932&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196677880799149&set=o.298483866910190&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196677967465807&set=o.263858413823765&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196678094132461&set=o.287254451392677&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196678780799059&set=o.420755634657202&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196678877465716&set=o.202370219949680&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196681237465480&set=o.530041400425537&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196682460798691&set=o.440792759340770&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196684507465153&set=o.368392359941873&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196685617465042&set=o.554278658026879&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196685707465033&set=o.178585102298237&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196686097464994&set=o.420052518109082&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196687337464870&set=o.459042727475412&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196687480798189&set=o.275302069159784&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196687664131504&set=o.200338873447021&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196687930798144&set=o.130722253753408&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196688070798130&set=o.224511984378770&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196688610798076&set=o.311107225670257&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196688810798056&set=o.1421371864769460&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196689460797991&set=o.1397746823836232&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196689580797979&set=o.273554059377549&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196689770797960&set=o.111914535516225&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196690337464570&set=o.615617248485334&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196690510797886&set=o.1478556412392279&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196690620797875&set=o.228757937255960&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196691187464485&set=o.536168569779183&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196691757464428&set=o.243618869173714&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196691944131076&set=o.552178891504221&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196692084131062&set=o.1399207886982428&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196692174131053&set=o.174944266004392&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196692294131041&set=o.493170357443612&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196692477464356&set=o.1561059770826246&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196693187464285&set=o.559887140694814&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196693630797574&set=o.332914456806943&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196693754130895&set=o.420641277997996&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196694367464167&set=o.218176434933577&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196694634130807&set=o.184928288216249&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196694727464131&set=o.1151617014882277&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196694924130778&set=o.1640115246218413&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196695040797433&set=o.681357758548252&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196695367464067&set=o.492763887441559&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196695474130723&set=o.655409131197761&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196695994130671&set=o.387206314683979&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196697590797178&set=o.431723756912605&type=3
  https://www.facebook.com/pages/Mua-Bán-Rao-Vặt-Kon-Tum/1529053837354594
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196698177463786&set=o.765082190193297&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196698260797111&set=o.297590780344770&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196698314130439&set=o.209588762557840&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196698740797063&set=o.1402523613299435&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196699097463694&set=o.1739644646263521&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196699234130347&set=o.193958257403879&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196699820796955&set=o.371355616329849&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196700320796905&set=o.204447073088458&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196700887463515&set=o.504999426257008&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196701750796762&set=o.581284951932700&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196702697463334&set=o.479008415481079&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196702844129986&set=o.441720022620643&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196702974129973&set=o.429308580523389&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196703217463282&set=o.101358796709521&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196703597463244&set=o.395800493813636&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196703774129893&set=o.624908584190625&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196703920796545&set=o.463875123690080&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196704044129866&set=o.400972093333053&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196704290796508&set=o.287826547978086&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196704470796490&set=o.302179996585917&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196704600796477&set=o.706065319480723&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196705787463025&set=o.1677345452484045&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196706290796308&set=o.457686764306563&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196706714129599&set=o.143677825966197&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196706840796253&set=o.394417643969634&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196707094129561&set=o.583136041752611&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196707360796201&set=o.134963306997&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196707450796192&set=o.1489673744603199&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196707610796176&set=o.811700052193099&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196707740796163&set=o.224927527633794&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196708187462785&set=o.1436882609882824&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196708364129434&set=o.554873594560738&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196708837462720&set=o.146967541999800&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196708880796049&set=o.502798076422951&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196708974129373&set=o.556574694407178&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196710280795909&set=o.1507842182813880&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196711437462460&set=o.560876113976096&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196712234129047&set=o.211763082294478&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196712774128993&set=o.536378386407061&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196713364128934&set=o.415977725157295&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196713684128902&set=o.799770866756542&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196713994128871&set=o.443285649056673&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196714540795483&set=o.1637278333254852&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196714964128774&set=o.117648898567678&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196715154128755&set=o.1641443506088257&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196715680795369&set=o.282851268486839&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196715820795355&set=o.184097081795380&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196716070795330&set=o.830371327080494&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196717014128569&set=o.407114812780823&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196717720795165&set=o.376595365782771&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196718047461799&set=o.903946316347072&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196718400795097&set=o.326591184203369&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196718514128419&set=o.460832354038971&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196718570795080&set=o.418880554869330&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196718687461735&set=o.229111327259842&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196719017461702&set=o.165699913606324&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196719164128354&set=o.1527227354216771&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196719314128339&set=o.397082327013827&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196719447461659&set=o.455595404577809&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196719524128318&set=o.1537781113177475&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196719777461626&set=o.611426458894490&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196724314127839&set=o.154452427934388&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196724827461121&set=o.144065619035761&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196725470794390&set=o.1439246112979023&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196725607461043&set=o.272428882851646&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196726320794305&set=o.363085057103787&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196726477460956&set=o.516133428486993&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196727517460852&set=o.449017945220840&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196727654127505&set=o.626146920735257&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196727784127492&set=o.284939161519767&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196727924127478&set=o.396184883827781&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196728270794110&set=o.524237167665456&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196728590794078&set=o.871074219571700&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196728954127375&set=o.241423886008077&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196729200794017&set=o.288261961257853&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196730297460574&set=o.593232740719722&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196730647460539&set=o.1456912117884011&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196730744127196&set=o.1139535712755718&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196730807460523&set=o.157897201066162&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196731300793807&set=o.194218134076996&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196731637460440&set=o.602568006506500&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196732014127069&set=o.350759141755593&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196732254127045&set=o.406975476052901&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196732314127039&set=o.817280774962365&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196732757460328&set=o.1591512344413089&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196732890793648&set=o.137738666331481&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196733040793633&set=o.707935139352004&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196733134126957&set=o.1600002386895058&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196733804126890&set=o.274241395961243&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196734160793521&set=o.136199269905844&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196734277460176&set=o.333214263473806&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196734807460123&set=o.1684372968497876&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196735194126751&set=o.447007328712722&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196735297460074&set=o.229253093881902&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196735477460056&set=o.227535997375989&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196735704126700&set=o.157029751149067&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196736140793323&set=o.695615637191156&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196736510793286&set=o.256509657809902&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196737167459887&set=o.524237394281294&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196737544126516&set=o.357198927798663&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196737960793141&set=o.300383476732434&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196738104126460&set=o.291513327699413&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196738390793098&set=o.289965847849343&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196738520793085&set=o.1381269048775265&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196738800793057&set=o.650020885074033&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196739184126352&set=o.326691440715666&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196739557459648&set=o.201160570028921&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196739804126290&set=o.748313668528501&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196739967459607&set=o.1469750303254830&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196740070792930&set=o.177631395718894&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196740630792874&set=o.373945156064858&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196740920792845&set=o.142276255906554&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196741547459449&set=o.248094011974828&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196742890792648&set=o.460337800788618&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196743150792622&set=o.521760277851174&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196743377459266&set=o.651390451616407&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196743490792588&set=o.378805282289042&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196743934125877&set=o.626986120648966&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196744157459188&set=o.763915857041747&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196744347459169&set=o.494729223936989&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196744450792492&set=o.414701398712770&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196744604125810&set=o.630810396941722&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196745257459078&set=o.680694155276398&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196745507459053&set=o.253106594854440&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196745940792343&set=o.631777693546326&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196746070792330&set=o.351300884970029&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196746157458988&set=o.465745476793576&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196747654125505&set=o.914721865226158&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196748407458763&set=o.1615536842047757&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196749440791993&set=o.489354701078708&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196750300791907&set=o.339930039406243&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196750574125213&set=o.765195770165598&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196750724125198&set=o.353063678167391&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196750874125183&set=o.836394013149504&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196751624125108&set=o.677118429041283&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196752077458396&set=o.1528591157375176&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196752714124999&set=o.1472773293018150&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196753087458295&set=o.167731960072622&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196753437458260&set=o.460940117300164&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196754047458199&set=o.444567432361130&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196754194124851&set=o.986484631465492&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196754757458128&set=o.456871114358380&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196754997458104&set=o.400897783350762&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196755120791425&set=o.483794068480168&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196755337458070&set=o.1714587495429308&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196755707458033&set=o.619728928159040&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196755867458017&set=o.195340607238749&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196756100791327&set=o.1576174965929255&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196756230791314&set=o.1387688631465079&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196756320791305&set=o.348824431942181&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196756554124615&set=o.390108281159701&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196757037457900&set=o.686467601370004&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196757984124472&set=o.672622946144609&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196758157457788&set=o.467461400018496&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196759094124361&set=o.884396681657319&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196759974124273&set=o.1429006684089364&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196760084124262&set=o.618035298226607&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196760520790885&set=o.555130764626624&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196760600790877&set=o.739208489491538&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196760754124195&set=o.364028123752760&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196761114124159&set=o.265576676985278&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196761257457478&set=o.1434750883511755&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196761350790802&set=o.491395961010755&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196761474124123&set=o.654374094589241&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196761637457440&set=o.922554247813199&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196762004124070&set=o.183430911989656&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196762730790664&set=o.702948899817556&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196763310790606&set=o.206792682782369&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196763787457225&set=o.619239144767151&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196763917457212&set=o.169146526605432&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196764147457189&set=o.1764423820451766&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196764230790514&set=o.179954522203464&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196764397457164&set=o.610746142381771&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196764627457141&set=o.1566019950330847&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196764867457117&set=o.287581048018145&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196765340790403&set=o.217497101735244&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196765630790374&set=o.1377327235891349&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196766130790324&set=o.129708053869719&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196766400790297&set=o.192616857577087&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196766597456944&set=o.1651009515119907&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196767414123529&set=o.1504129746473115&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196767614123509&set=o.914260031929802&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196767774123493&set=o.1267617143254395&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196768897456714&set=o.1664081350491213&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196769284123342&set=o.837784719602990&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196769767456627&set=o.805644799498164&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196770310789906&set=o.384932024995070&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196770710789866&set=o.231913173625911&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196770947456509&set=o.1684887851748739&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196771297456474&set=o.609679259111236&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196771484123122&set=o.205406692921872&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196771894123081&set=o.906837272702376&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196772150789722&set=o.913271668760392&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196772637456340&set=o.1419651991629208&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196772917456312&set=o.845216125597863&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196773330789604&set=o.1627216794233442&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196773687456235&set=o.680726542057131&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196773820789555&set=o.384244285029821&type=3  Xem tiếp báo cáo online kết quả đăng tin trên các Group facebook ngày bên dưới
  Chỉnh sửa cuối: 11/1/17

Chia sẻ trang này