HẾT HỢP ĐỒNG- CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁ CHÌA VÔI, CÁ BÒ HÒM | Rao vặt - mua bán - trao đổi

HẾT HỢP ĐỒNG- CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁ CHÌA VÔI, CÁ BÒ HÒM

Thảo luận trong '6- BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐĂNG TIN TRÊN GROUP FACEBOOK, CHIA SẺ TRÊN FANPAGE' bắt đầu bởi Admin, 21/5/15.

 1. Offline

  Admin DỊCH VỤ ĐĂNG TIN QUẢNG CÁO Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  12/2/12
  Bài viết:
  14,336
  Đã được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  38
  Giới tính:
  Nam
  https://www.facebook.com/groups/1466850143562803/permalink/1600324063548743/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/270367766463542/permalink/468932899940360/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/376067635835826/permalink/725303057578947/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/816661905089423/permalink/857269247695355/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/538895742888736/permalink/665614723550170/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/567341476630554/permalink/973300732701291/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/658102464317121/permalink/690668057727228/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/717148331629494/permalink/1019252414752416/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/550102815030414/permalink/980635158643842/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/421585994655366/permalink/497968193683812/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/751623641600378/permalink/856788551083886/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450837091840784/permalink/1598270603764098/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/605780722876060/permalink/781767611944036/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/478137282232921/permalink/909337619112883/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/791861260858569/permalink/1064708206907205/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/617379394999288/permalink/873889426014949/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/381461921950305/permalink/809536792476147/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/710785912291163/permalink/866175800085506/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/744092929018444/permalink/834883253272744/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/436001739830621/permalink/791880054242786/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/588294577858078/permalink/940841859270013/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1428327967434295/permalink/1572361066364317/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/178780968992909/permalink/386415584896112/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/165051416987534/permalink/466609336831739/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/506347399385939/permalink/961808143839860/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/317641925091560/permalink/381475292041556/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/555073434531774/permalink/887107331328381/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/144937435691744/permalink/403655879819897/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/420924024610709/permalink/934711229898650/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/249107498605429/permalink/440197079496469/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/638681796214978/permalink/851718974911258/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/450356978348522/permalink/953162068068008/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/126143424252024/permalink/372923929573971/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/527118817384332/permalink/933396430089900/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/702839079772324/permalink/905448412844722/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/114036425417058/permalink/509835639170466/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450827595166557/permalink/1591369437779038/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/687403864654850/permalink/1048431925218707/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/681004011976132/permalink/834798619930003/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/652299151470933/permalink/977004079000437/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1397947473765783/permalink/1754625151431345/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/291322351018153/permalink/513837538766632/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/238305366379829/permalink/403501329860231/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/187696984600364/permalink/855205774516145/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/218379701647395/permalink/522143904604305/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/578057568881385/permalink/971296692890802/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/239188916260047/permalink/746444278867839/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/503069499834654/permalink/584193748388895/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1389388451302279/permalink/1630548737186248/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1410478715895872/permalink/1612051662405242/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1471097449787825/permalink/1676517635912471/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1502201913350990/permalink/1660471090857404/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1430730923848830/permalink/1594387537483167/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/681572848580345/permalink/871390796265215/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/568736089860259/permalink/827115894022276/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/689811234426954/permalink/842009742540435/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/406768439437029/permalink/786533271460542/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/225037091040355/permalink/377967582413971/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/363263760438692/permalink/779579985473732/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1572152486345485/permalink/1734426296784769/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/170535922958521/permalink/1022191041126334/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/500342703379313/permalink/1107242136022697/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/632690646790910/permalink/956507357742569/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/503779036320441/permalink/968037873227886/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/353539311389625/permalink/867863146623903/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/525255387522855/permalink/881329455248778/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/837556092989708/permalink/876645962414054/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/546408322093826/permalink/851157761618879/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/428758377187389/permalink/910349205694968/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/357323771012353/permalink/867700186641373/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/354551731297157/permalink/812428768842782/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450274155282670/permalink/1454523148191104/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/281446252046149/permalink/382645138592926/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/407379172630850/permalink/915458181822944/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/215627991915327/permalink/673209492823839/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/194152427439990/permalink/385532671635297/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/580583171954528/permalink/1045086332170874/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/185888138279576/permalink/401627253372329/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/100137896831649/permalink/439350922910343/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/176655165715659/permalink/835482423166260/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1420112078205059/permalink/1625894237626841/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/991122820903217/permalink/1130441393638025/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/664476096922946/permalink/866596786710875/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1394870640798435/permalink/1609245649360932/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/224550424376667/permalink/456118327886541/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/283370418442737/permalink/793175247462249/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/224075254394614/permalink/643656975769771/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/335364673238208/permalink/787848157989855/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/517495971696925/permalink/783143591798827/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1496205650622311/permalink/1602341353342073/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/472615772878215/permalink/624252421047882/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/496344887131152/permalink/764396560325982/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/431115450289652/permalink/854033721331154/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/106275276205777/permalink/461628990670402/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/609467945838464/permalink/798040963647827/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/101406166685021/permalink/469309533228014/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/465799413542294/permalink/730358560419710/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/537499349598277/permalink/1110240268990846/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/361786550581169/permalink/839544969471989/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1383603138524301/permalink/1619775034907109/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/532690700117309/permalink/847517418634634/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/225808080952022/permalink/385770114955817/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/132862646909502/permalink/383632021832562/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/127731880626735/permalink/849213965145186/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/286110031530940/permalink/589655367843070/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/410113395787908/permalink/663633340435911/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/239790109560327/permalink/382132435326093/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/113194592213196/permalink/364572017075451/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/718665271530695/permalink/970599783003908/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1476865115879806/permalink/1662131317353184/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1416358321946394/permalink/1616634705252087/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/701098129986888/permalink/815776201852413/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/574892495876099/permalink/978208445544500/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/887868511226441/permalink/972146632798628/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1508349146073116/permalink/1624892337752129/?stream_ref=2


  https://www.facebook.com/groups/456227347784991/permalink/877385545669167/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/376067635835826/permalink/718790531563533/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1494536887461934/permalink/1598992073683081/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/538895742888736/permalink/659871370791172/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/731738180207968/permalink/828553920526393/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/638180069607505/permalink/839808772777966/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450837091840784/permalink/1592121491045676/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1517565185195447/permalink/1599848590300439/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/382407318508866/permalink/858112904271636/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/390177954420337/permalink/696441400460656/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/165051416987534/permalink/461629487329724/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/519581824789114/permalink/903526253061334/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/512410158813067/permalink/828599343860812/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/420924024610709/permalink/924449397591500/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/165498340292419/permalink/476703352505248/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/499875766817095/permalink/563515780453093/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/649158005101692/permalink/1118442921506529/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/604361039632784/permalink/799522926783260/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/464510976999633/permalink/776576352459759/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/249107498605429/permalink/435759086606935/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/144885155722080/permalink/356108134599780/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/527118817384332/permalink/921682894594587/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/145649752285159/permalink/381903415326457/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/681004011976132/permalink/828240363919162/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/687403864654850/permalink/1036482739746959/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/888336081183223/permalink/1131816726835156/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1397947473765783/permalink/1747080888852438/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1430939940504736/permalink/1570246966574032/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/291322351018153/permalink/508379882645731/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/684302561612080/permalink/911426368899697/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1572595803025542/permalink/1599912256960563/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/421841354540574/permalink/886273328097372/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/774015756025357/permalink/844231939003738/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/247955532032733/permalink/447089255452692/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/690772004343560/permalink/832359863518106/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1410478715895872/permalink/1606583566285385/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1402734583278816/permalink/1687969381422000/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/365887760221663/permalink/652400898237013/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1471097449787825/permalink/1670846056479629/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1502201913350990/permalink/1655261008045079/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1430730923848830/permalink/1590296157892305/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/681572848580345/permalink/865970390140589/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/273891032782309/permalink/427929174045160/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/689811234426954/permalink/835328119875264/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/152945084876482/permalink/458184181019236/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/141949999241385/permalink/599587383477642/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/329394083892245/permalink/460447114120274/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/225037091040355/permalink/373303659547030/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/363263760438692/permalink/773424286089302/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/437785282973012/permalink/841701702581366/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/143231199216010/permalink/704254766446981/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/428758377187389/permalink/904269042969651/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/281446252046149/permalink/377966159060824/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/215627991915327/permalink/665791910232264/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/450552798380772/permalink/576019265834124/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1645388035676567/permalink/1651744011707636/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/580583171954528/permalink/1038686692810838/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/458759450890769/permalink/653020584797987/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1468931130042243/permalink/1613067648961923/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/276830985789536/permalink/543308749141757/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/175437335984268/permalink/394121197449213/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/991122820903217/permalink/1121331894548975/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1394870640798435/permalink/1603093346642829/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/558378467582713/permalink/838490346238189/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1436368046629998/permalink/1581427652124036/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/431115450289652/permalink/847732061961320/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/106275276205777/permalink/456788134487821/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/361786550581169/permalink/833089356784217/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1383603138524301/permalink/1614852188732727/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/532690700117309/permalink/841755985877444/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/167046623455805/permalink/463089587184839/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/225808080952022/permalink/380629948803167/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/286110031530940/permalink/584100315065242/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/430837693734483/permalink/485176081633977/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/468321276613599/permalink/706879646091093/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/726136817407872/permalink/931296850225200/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/239790109560327/permalink/378256702380333/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/937745366251142/permalink/1167617856597224/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/113194592213196/permalink/359570704242249/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/718665271530695/permalink/963538857043334/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1476865115879806/permalink/1656323204600662/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/508528579204631/permalink/1013936545330496/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/251821415000535/permalink/415057665343575/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/840071449364937/permalink/899175953454486/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/288106761349434/permalink/451531385006970/?stream_ref=2
  Chỉnh sửa cuối: 2/6/15

Chia sẻ trang này