HẾT HỢP ĐỒNG - Lee Toms Shop chuyên bán buôn bán lẻ các mặt hàng giày | Rao vặt - mua bán - trao đổi

HẾT HỢP ĐỒNG - Lee Toms Shop chuyên bán buôn bán lẻ các mặt hàng giày

Thảo luận trong '6- BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐĂNG TIN TRÊN GROUP FACEBOOK, CHIA SẺ TRÊN FANPAGE' bắt đầu bởi Admin, 12/6/15.

 1. Offline

  Admin DỊCH VỤ ĐĂNG TIN QUẢNG CÁO Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  12/2/12
  Bài viết:
  14,334
  Đã được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  38
  Giới tính:
  Nam
  https://www.facebook.com/groups/207748992743316/permalink/444276992423847/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1466850143562803/permalink/1607879936126489/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/270367766463542/permalink/476585739175076/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/376067635835826/permalink/733609630081623/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1494536887461934/permalink/1611238809125074/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/538895742888736/permalink/673256549452654/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/567341476630554/permalink/985697434794954/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1463116833949135/permalink/1578366219090862/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/300836033387609/permalink/573979466073263/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/386774748117257/permalink/708982799229782/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/717148331629494/permalink/1031277026883288/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/194679427372497/permalink/464004657106638/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/257059574485516/permalink/391889154335890/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/550102815030414/permalink/992381204135904/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/679386462145432/permalink/882264405190969/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/185145941642673/permalink/482436598580271/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/421585994655366/permalink/505771746236790/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/751623641600378/permalink/868625533233521/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1526743224254335/permalink/1599892850272705/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450837091840784/permalink/1606242169633608/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/478137282232921/permalink/921217317924913/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/791861260858569/permalink/1086773088034050/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/617379394999288/permalink/885419224861969/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/381461921950305/permalink/818697168226776/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/710785912291163/permalink/877847372251682/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/744092929018444/permalink/846665075427895/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/776217089072705/permalink/1055638521130559/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/436001739830621/permalink/800537620043696/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/588294577858078/permalink/952569881430544/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1428327967434295/permalink/1580194585580965/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/649904388413286/permalink/883541298382926/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/178780968992909/permalink/395390893998581/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/165051416987534/permalink/474513796041293/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/356263644522286/permalink/501955103286472/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/506347399385939/permalink/975165729170768/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/519581824789114/permalink/922728357807790/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/317641925091560/permalink/388142281374857/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/555073434531774/permalink/896538643718583/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/512410158813067/permalink/844143668973046/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1589812487902800/permalink/1618188035065245/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1414922658758080/permalink/1598607183722959/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/144937435691744/permalink/410572289128256/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/420924024610709/permalink/951636791539427/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/604361039632784/permalink/814690358599850/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/249107498605429/permalink/447869238729253/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/638681796214978/permalink/862374887179000/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/450356978348522/permalink/964324790285069/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/527118817384332/permalink/954844184611791/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/702839079772324/permalink/915851551804408/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/321962527820420/permalink/1201498023200195/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/114036425417058/permalink/520403261447037/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1601977276753731/permalink/1607701616181297/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/320434501449784/permalink/458749050951661/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450827595166557/permalink/1598746607041321/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/687403864654850/permalink/1069902943071605/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/294654557348817/permalink/505694762911461/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/652299151470933/permalink/991466150887563/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1397947473765783/permalink/1766608990232961/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/770385523051059/permalink/845106428912301/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/291322351018153/permalink/522955851188134/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/556512361151559/permalink/653142098155251/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/684302561612080/permalink/935095189866148/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/740459362641633/permalink/983183221702578/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/238305366379829/permalink/418311675045863/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/187696984600364/permalink/865614730141916/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/218379701647395/permalink/530694867082542/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/802872853168478/permalink/837891756333254/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1379523742288905/permalink/1568911610016783/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/774015756025357/permalink/861962927230639/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/432859810124674/permalink/834055666671751/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/503069499834654/permalink/592509227557347/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/239188916260047/permalink/783194508526149/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/578057568881385/permalink/982601125093692/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1389388451302279/permalink/1637176213190167/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/247955532032733/permalink/460970594064558/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/938420816175203/permalink/1128537600496856/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1410478715895872/permalink/1621403154803426/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/365887760221663/permalink/669026253241144/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1471097449787825/permalink/1685567265007508/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1502201913350990/permalink/1668174176753762/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/598652866885726/permalink/877033745714302/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1430730923848830/permalink/1603048223283765/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/681572848580345/permalink/883245375079757/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/568736089860259/permalink/837496359650896/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/689811234426954/permalink/854680961273313/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/406768439437029/permalink/796760543771148/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/225037091040355/permalink/385424358334960/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/363263760438692/permalink/788622267902837/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1572152486345485/permalink/1742730915954307/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/170535922958521/permalink/1033918166620288/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/496783317085402/permalink/836455243118206/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/503779036320441/permalink/980980671933606/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/353539311389625/permalink/882063898537161/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/525255387522855/permalink/890646284317095/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/546408322093826/permalink/860394260695229/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/249398151829449/permalink/598095676959693/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/428758377187389/permalink/920090914720797/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/357323771012353/permalink/878500995561292/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/454620371302643/permalink/793155244115819/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/354551731297157/permalink/821779307907728/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450274155282670/permalink/1461581910818561/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/281446252046149/permalink/396760487181391/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/144770215728045/permalink/384325545105843/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/407379172630850/permalink/930201890348573/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/194152427439990/permalink/391297561058808/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/580583171954528/permalink/1058132017532972/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/185888138279576/permalink/409775939224127/?stream_ref=2


  https://www.facebook.com/groups/207748992743316/permalink/439058112945735/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1466850143562803/permalink/1603677436546739/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/270367766463542/permalink/472481966252120/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/376067635835826/permalink/729681773807742/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/538895742888736/permalink/669669356478040/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/567341476630554/permalink/979970295367668/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1463116833949135/permalink/1574541852806632/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/717148331629494/permalink/1025895004088157/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/194679427372497/permalink/460417967465307/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/257059574485516/permalink/387218881469584/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/550102815030414/permalink/985869244787100/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/679386462145432/permalink/876416612442415/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/185145941642673/permalink/477983459025585/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/421585994655366/permalink/501546813325950/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/751623641600378/permalink/863326220430119/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450837091840784/permalink/1602576660000159/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/605780722876060/permalink/787451961375601/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/478137282232921/permalink/915936515119660/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/791861260858569/permalink/1078239402220752/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/617379394999288/permalink/880896358647589/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/381461921950305/permalink/814089738687519/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/710785912291163/permalink/872611719441914/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/744092929018444/permalink/840045899423146/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/436001739830621/permalink/796224167141708/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/588294577858078/permalink/946050888749110/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1428327967434295/permalink/1576466802620410/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/178780968992909/permalink/390036034534067/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/165051416987534/permalink/470526229773383/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/506347399385939/permalink/968551553165519/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/519581824789114/permalink/917612398319386/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/317641925091560/permalink/385276688328083/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/555073434531774/permalink/892433550795759/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1414922658758080/permalink/1594976774086000/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/144937435691744/permalink/407024966149655/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/420924024610709/permalink/943087592394347/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/249107498605429/permalink/443564035826440/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/638681796214978/permalink/857863917630097/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/450356978348522/permalink/959034677480747/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/702839079772324/permalink/910786992310864/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/527118817384332/permalink/944327262330150/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/321962527820420/permalink/1191300847553246/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/114036425417058/permalink/514706735350023/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1601977276753731/permalink/1603283689956423/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/681004011976132/permalink/840215839388281/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/294654557348817/permalink/501508289996775/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/687403864654850/permalink/1059690294092870/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450827595166557/permalink/1595032674079381/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/652299151470933/permalink/983708571663321/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1397947473765783/permalink/1760493014177892/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/770385523051059/permalink/840399876049623/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/291322351018153/permalink/518399531643766/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/556512361151559/permalink/647952658674195/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/684302561612080/permalink/926694604039540/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/238305366379829/permalink/408214252722272/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/187696984600364/permalink/860953243941398/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/218379701647395/permalink/526167154201980/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/432859810124674/permalink/829729830437668/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/503069499834654/permalink/587675544707382/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/578057568881385/permalink/977411178946020/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/239188916260047/permalink/764819993696934/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1389388451302279/permalink/1633930800181375/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/247955532032733/permalink/456135594548058/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/938420816175203/permalink/1120922157925067/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1410478715895872/permalink/1617184038558671/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1502201913350990/permalink/1664336977137482/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1471097449787825/permalink/1680401302190771/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/598652866885726/permalink/872390942845249/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1430730923848830/permalink/1598586770396577/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/681572848580345/permalink/877259415678353/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/568736089860259/permalink/832612363472629/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/689811234426954/permalink/847473471994062/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/406768439437029/permalink/791671900946679/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/225037091040355/permalink/381293312081398/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/363263760438692/permalink/784487444982986/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1572152486345485/permalink/1738349479725784/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/170535922958521/permalink/1028231157188989/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/632690646790910/permalink/962173713842600/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/496783317085402/permalink/831321046964959/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/503779036320441/permalink/972735329424807/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/353539311389625/permalink/875278445882373/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/525255387522855/permalink/886328934748830/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/546408322093826/permalink/855867461147909/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/249398151829449/permalink/595184773917450/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/428758377187389/permalink/915500241846531/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/357323771012353/permalink/873321146079277/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/354551731297157/permalink/817271005025225/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450274155282670/permalink/1457969267846492/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/281446252046149/permalink/389851994538907/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/407379172630850/permalink/923725574329538/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/215627991915327/permalink/677558969055558/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/194152427439990/permalink/388290098026221/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/580583171954528/permalink/1051493551530152/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/185888138279576/permalink/404876506380737/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1431586833727896/permalink/1661340084085902/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/100137896831649/permalink/442930719219030/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1420112078205059/permalink/1629218330627765/?stream_ref=2

  Chỉnh sửa cuối: 22/6/15
 2. Offline

  Admin DỊCH VỤ ĐĂNG TIN QUẢNG CÁO Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  12/2/12
  Bài viết:
  14,334
  Đã được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  38
  Giới tính:
  Nam
  https://www.facebook.com/groups/376067635835826/permalink/735038629938723/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1494536887461934/permalink/1612011299047825/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/538895742888736/permalink/674234272688215/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/350926648326271/permalink/857050901047174/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/567341476630554/permalink/987289267969104/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/717148331629494/permalink/1033134156697575/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/194679427372497/permalink/465046917002412/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/550102815030414/permalink/994125627294795/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/679386462145432/permalink/883363061747770/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/421585994655366/permalink/506936492786982/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1526743224254335/permalink/1601145933480730/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450837091840784/permalink/1607162792874879/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/478137282232921/permalink/922557841124194/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/791861260858569/permalink/1088485374529488/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/224369894374638/permalink/680293062115650/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/617379394999288/permalink/886618021408756/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/710785912291163/permalink/879017735467979/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/744092929018444/permalink/848302591930810/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/776217089072705/permalink/1057016954326049/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/436001739830621/permalink/801556723275119/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/588294577858078/permalink/954108067943392/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1428327967434295/permalink/1581361198797637/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/178780968992909/permalink/396728657198138/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/356263644522286/permalink/503169569831692/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/519581824789114/permalink/924051544342138/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/317641925091560/permalink/388717547983997/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/512410158813067/permalink/845259758861437/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/555073434531774/permalink/897781846927596/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1414922658758080/permalink/1599484736968537/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1589812487902800/permalink/1618920624991986/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/144937435691744/permalink/411385155713636/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/420924024610709/permalink/953922084644231/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/604361039632784/permalink/815766255158927/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/249107498605429/permalink/449314218584755/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/638681796214978/permalink/863654217051067/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/450356978348522/permalink/965622746821940/?stream_ref=2
  Lần sửa cuối bởi người điều hành: 28/6/15
 3. Offline

  Admin DỊCH VỤ ĐĂNG TIN QUẢNG CÁO Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  12/2/12
  Bài viết:
  14,334
  Đã được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  38
  Giới tính:
  Nam
  https://www.facebook.com/groups/752968824737511/permalink/1007980422569682/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/378628615584963/permalink/803022126478941/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/270367766463542/permalink/479831582183825/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1494536887461934/permalink/1613283998920555/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/538895742888736/permalink/675771479201161/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/350926648326271/permalink/859017677517163/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/567341476630554/permalink/989413514423346/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/717148331629494/permalink/1035446556466335/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1459935674219291/permalink/1660769537469236/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/679386462145432/permalink/885241221559954/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1585246131690516/permalink/1661817960699999/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1526743224254335/permalink/1603898689872121/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450837091840784/permalink/1608711009386724/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1517565185195447/permalink/1618197915132173/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/791861260858569/permalink/1091379590906733/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/224369894374638/permalink/682411361903820/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1428327967434295/permalink/1583396335260790/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/178780968992909/permalink/398656057005398/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/165051416987534/permalink/476940185798654/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/506347399385939/permalink/978181898869151/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/512410158813067/permalink/846873188700094/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1589812487902800/permalink/1620002864883762/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/296210943847532/permalink/644050902396866/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/172877296201273/permalink/505155522973447/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/350069428449105/permalink/733346683454709/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/818873031474040/permalink/1089276537767020/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/351950478260923/permalink/743539045768729/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/649158005101692/permalink/1145833982100756/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1534748986753290/permalink/1683724088522445/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/604361039632784/permalink/817505844984968/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/638681796214978/permalink/865672070182615/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/274147092722314/permalink/633626513441035/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/311049079026468/permalink/693200247478014/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/450356978348522/permalink/967442899973258/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/527118817384332/permalink/961610980601778/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/343947172409819/permalink/564949656976235/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/320434501449784/permalink/461422264017673/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/294654557348817/permalink/509923895821881/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/687403864654850/permalink/1074527572609142/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/681004011976132/permalink/849146935161838/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/292413290947923/permalink/420690014786916/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1397947473765783/permalink/1770261559867704/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/291322351018153/permalink/526412217509164/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/556512361151559/permalink/656269037842557/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/238305366379829/permalink/425111761032521/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/740459362641633/permalink/986866834667550/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1729420167282189/permalink/1870394523184752/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/593335000728431/permalink/954511421277452/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/774015756025357/permalink/865462863547312/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/239188916260047/permalink/795093820669551/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/503069499834654/permalink/595949503879986/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1410478715895872/permalink/1624008747876200/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/522264491201306/permalink/859716374122781/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1402734583278816/permalink/1707831186102486/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/365887760221663/permalink/671916232952146/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/681572848580345/permalink/886658841405077/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/356464264450016/permalink/821542957942142/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/464637300289852/permalink/884080801678831/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1437691083144346/permalink/1633418223571630/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/418075011655578/permalink/738093576320385/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/689811234426954/permalink/858045470936862/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/152945084876482/permalink/477379632433024/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/363263760438692/permalink/791705817594482/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/632690646790910/permalink/970500783009893/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/353539311389625/permalink/886216311455253/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/293296177450721/permalink/821883151258685/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/525255387522855/permalink/893243174057406/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/143231199216010/permalink/776807285858395/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/352700961427964/permalink/966966236668097/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/218104711669300/permalink/710099219136511/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/412297335544010/permalink/808963055877434/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/483974651613720/permalink/996335983710915/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/111257002373913/permalink/482015791964697/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/516377161713291/permalink/1024801144204221/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/407379172630850/permalink/934439016591527/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/164500023723518/permalink/367116743461844/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/340793692678048/permalink/824269280997151/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/185888138279576/permalink/412065898995131/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/100137896831649/permalink/449638541881581/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/379355182213964/permalink/481691805313634/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1468931130042243/permalink/1628226557446032/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/192783627541024/permalink/478268538992530/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/140363819452455/permalink/490439567778210/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/141276572673537/permalink/634719376662585/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/371272202929516/permalink/908143562575708/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/991122820903217/permalink/1147859908562840/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/941799339170218/permalink/1143598895656927/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/215078252032415/permalink/429152230625015/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/500910446713418/permalink/579536892184106/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/130560667099982/permalink/505920576230654/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/373177609459726/permalink/754139551363528/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1436368046629998/permalink/1596443237289144/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1496205650622311/permalink/1611568675752674/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/472615772878215/permalink/639400399533084/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/196694157124352/permalink/735513673242395/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/431115450289652/permalink/866154373452422/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/465799413542294/permalink/742676669187899/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/200224946772803/permalink/690461897749103/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/361786550581169/permalink/851215578304928/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/168644419918845/permalink/765101070273174/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1383603138524301/permalink/1629365230614756/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/532690700117309/permalink/859578710761838/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/128572123879346/permalink/819677704768781/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/187283994761343/permalink/508504655972607/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/132862646909502/permalink/393725397489891/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/286110031530940/permalink/600927180049222/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/468321276613599/permalink/724268894352168/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/182680595200556/permalink/619233541545257/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1420923811525941/permalink/1609608805990773/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/426272587462340/permalink/847141185375476/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/539184662777627/permalink/1103385659690855/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/286625658153706/permalink/491065917709678/?stream_ref=2
 4. Offline

  Admin DỊCH VỤ ĐĂNG TIN QUẢNG CÁO Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  12/2/12
  Bài viết:
  14,334
  Đã được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  38
  Giới tính:
  Nam
  https://www.facebook.com/groups/694990247227600/permalink/937583286301627/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/207748992743316/permalink/459867324198147/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1466850143562803/permalink/1620582741522875/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1434051526855130/permalink/1608211916105756/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/752968824737511/permalink/1042381272462930/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/355733851175249/permalink/864287230319906/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/270367766463542/permalink/494983717335278/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/424713377622124/permalink/871898586236932/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/376067635835826/permalink/751137414995511/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1494536887461934/permalink/1624866177762337/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1425733884342163/permalink/1634156140166602/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/760749437340731/permalink/881893248559682/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/538895742888736/permalink/688857241225918/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/350926648326271/permalink/876040089148255/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/567341476630554/permalink/1007920342572663/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/183635155150287/permalink/450195191827614/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1463116833949135/permalink/1595409450719872/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/300836033387609/permalink/593954404075769/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/386774748117257/permalink/728090347319027/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/717148331629494/permalink/1053496177994706/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/194679427372497/permalink/479577315549372/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/257059574485516/permalink/404139053110900/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/529286803814952/permalink/874200145990281/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/550102815030414/permalink/1018374484869909/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/679386462145432/permalink/901327779951298/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1721971664693854/permalink/1889574107933608/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/185145941642673/permalink/499518290205435/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/189087814575534/permalink/493093027508343/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/421585994655366/permalink/523239594490005/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/265874406918396/permalink/445028215669680/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/337473139752813/permalink/505789592921166/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1525261944386502/permalink/1638416799737682/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1414048092216390/permalink/1626312440989953/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/450387238388531/permalink/905627742864476/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/136915503101295/permalink/762404953885677/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/751623641600378/permalink/891052900990784/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1526743224254335/permalink/1621811364747520/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450837091840784/permalink/1621745304749961/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/303868119714837/permalink/673053349462977/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/517239355064479/permalink/813255265462885/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1565574783680299/permalink/1647133928857717/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/478137282232921/permalink/944259542287357/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/361282613986866/permalink/798688726912917/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/791861260858569/permalink/1125941530783872/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/482745788530251/permalink/609957979142364/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1461771210715725/permalink/1878574905702018/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/224369894374638/permalink/699240150220941/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/617379394999288/permalink/905089846228240/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/381461921950305/permalink/837577859672040/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/710785912291163/permalink/895197520516667/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/744092929018444/permalink/870007933093609/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/776217089072705/permalink/1079521915408886/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/452930788079117/permalink/921025144603010/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/436001739830621/permalink/818778314886293/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1588084951417597/permalink/1894430137449742/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/588294577858078/permalink/972697919417740/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/288851917970579/permalink/418507641671672/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/324431861015835/permalink/754186698040347/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1428327967434295/permalink/1597198483880575/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/736393803058652/permalink/1021257757905587/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/649904388413286/permalink/907118146025241/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1477557585826783/permalink/1597081500541057/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/178780968992909/permalink/413743578829979/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/473025309450852/permalink/926418850778160/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/573474946038378/permalink/1005341736185028/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/232045650310037/permalink/449281365253130/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/165051416987534/permalink/489704814522191/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/356263644522286/permalink/519215984893717/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/168985186596373/permalink/463800483781507/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1565952496951447/permalink/1657837047762991/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/552808954799655/permalink/897383013675579/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/196781793779411/permalink/308765025914420/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/506347399385939/permalink/994777897209551/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/138395219693002/permalink/403387796527075/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/587239034636319/permalink/1169947036365513/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/519581824789114/permalink/944420625638563/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/511600478904795/permalink/965298413534997/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/126198084244004/permalink/403404933189983/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/317641925091560/permalink/399243773598041/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/653671224698725/permalink/922325371166641/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/420725998026171/permalink/813182632113837/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/528906767168893/permalink/947791968613702/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/404003743046749/permalink/795503973896722/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/512410158813067/permalink/861828657204547/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/555073434531774/permalink/914675081904939/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/459637900792274/permalink/882949238461136/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1589812487902800/permalink/1630188433865205/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1414922658758080/permalink/1612461739004170/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/144937435691744/permalink/422822841236534/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/416171541839107/permalink/811822012274056/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/310655889064492/permalink/709665882496822/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/420924024610709/permalink/985398198163286/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/685359398192548/permalink/943555762372909/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/114472022002800/permalink/810144875768841/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/135355859991517/permalink/433484786845288/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/527657440608135/permalink/1039000969473777/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/350069428449105/permalink/748406831948694/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1384783968471584/permalink/1623754427907869/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/715889761810259/permalink/858089130923654/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/588333277949552/permalink/839945039455040/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/707946902612346/permalink/913755465364821/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/246105115432855/permalink/953412864702073/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/152181211642740/permalink/396138200580372/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/841359915929431/permalink/918365858228836/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1474525929430323/permalink/1656042647945316/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/604361039632784/permalink/833595436709342/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/392086824231900/permalink/845602438880334/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/228209380668362/permalink/524220274400603/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/249107498605429/permalink/462982570551253/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/638681796214978/permalink/882947111788444/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/329356290564856/permalink/493944680772682/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/119634374905247/permalink/491740347694646/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/512604868779685/permalink/1018674834839350/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/207324272773917/permalink/461621610677514/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/141985019287307/permalink/518691651616640/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/659176810773473/permalink/1048281125196371/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/125637224267808/permalink/498088710355989/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/450356978348522/permalink/987002421350639/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1448338875478033/permalink/1480368458941741/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/702839079772324/permalink/937904556265774/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/527118817384332/permalink/996758083753734/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/795759587152179/permalink/941797655881704/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/321962527820420/permalink/1233443440005653/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/131095503711083/permalink/505465356274094/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/801676586524024/permalink/1058341840857496/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/549289415189270/permalink/794842637300612/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/114036425417058/permalink/553380491482647/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1601977276753731/permalink/1621535001464625/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1443811685864212/permalink/1646076365637742/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/280113718814048/permalink/543766962448721/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/687403864654850/permalink/1098081750253724/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/311576715700329/permalink/405606079630725/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/627667937313843/permalink/885661701514464/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/294654557348817/permalink/525916464222624/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/559377777514451/permalink/829528980499328/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/621048008002680/permalink/844166125690866/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/761953557177369/permalink/914424288596961/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450827595166557/permalink/1612031699046145/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/559634037424481/permalink/853953324659216/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/652299151470933/permalink/1013376438696534/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1397947473765783/permalink/1791528811074312/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/770385523051059/permalink/867490593340551/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/550613075042474/permalink/664312550339192/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/291322351018153/permalink/543368512480201/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/170859483102271/permalink/438876439633906/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/556512361151559/permalink/671468009655993/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/684302561612080/permalink/959839737391693/?stream_ref=2

Chia sẻ trang này