HẾT HỢP ĐỒNG- Thiết kế quán cà phê chuyên nghiệp | Rao vặt - mua bán - trao đổi

HẾT HỢP ĐỒNG- Thiết kế quán cà phê chuyên nghiệp

Thảo luận trong '6- BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐĂNG TIN TRÊN GROUP FACEBOOK, CHIA SẺ TRÊN FANPAGE' bắt đầu bởi Admin, 17/5/15.

 1. Offline

  Admin DỊCH VỤ ĐĂNG TIN QUẢNG CÁO Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  12/2/12
  Bài viết:
  14,334
  Đã được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  38
  Giới tính:
  Nam
  HẾT HỢP ĐỒNG - NGỪNG QUẢNG CÁO
  https://www.facebook.com/groups/752968824737511/permalink/986321274735597/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/456227347784991/permalink/879193688821686/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/376067635835826/permalink/720384188070834/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1494536887461934/permalink/1600456093536679/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/538895742888736/permalink/661535710624738/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/731738180207968/permalink/830265697021882/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/567341476630554/permalink/969329323098432/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/638180069607505/permalink/841419042616939/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1526743224254335/permalink/1587120824883241/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450837091840784/permalink/1594022780855547/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/605780722876060/permalink/777135745740556/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1517565185195447/permalink/1602442573374374/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/390177954420337/permalink/697846016986861/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/382407318508866/permalink/859860487430211/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/367103200110694/permalink/510225402465139/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/165051416987534/permalink/463844897108183/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/519581824789114/permalink/905749372839022/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/567907959916801/permalink/984090974965162/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/512410158813067/permalink/830618873658859/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1414922658758080/permalink/1589099871340357/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/144937435691744/permalink/401138710071614/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/310655889064492/permalink/679592495504161/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/420924024610709/permalink/927490610620712/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/539741929386215/permalink/1138526116174457/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/165498340292419/permalink/479305242245059/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/499875766817095/permalink/566734620131209/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/649158005101692/permalink/1120642431286578/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/604361039632784/permalink/800946413307578/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/464510976999633/permalink/778320962285298/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/249107498605429/permalink/437385239777653/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/261676523938631/permalink/700363543403258/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/144885155722080/permalink/357224251154835/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/527118817384332/permalink/925274070902136/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/145649752285159/permalink/382977485219050/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/681004011976132/permalink/829998537076678/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/687403864654850/permalink/1040401356021764/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/888336081183223/permalink/1134533849896777/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1397947473765783/permalink/1750493181844542/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1430939940504736/permalink/1571537706444958/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/291322351018153/permalink/510692612414458/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/684302561612080/permalink/913462768696057/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/421841354540574/permalink/888003011257737/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/774015756025357/permalink/846602945433304/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/503069499834654/permalink/580428508765419/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/247955532032733/permalink/448977618597189/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/690772004343560/permalink/834226743331418/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1410478715895872/permalink/1608235896120152/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/800475239975295/permalink/952746628081488/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1402734583278816/permalink/1690040321214906/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/365887760221663/permalink/654937141316722/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1471097449787825/permalink/1673339792896922/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1502201913350990/permalink/1657035491200964/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1430730923848830/permalink/1591587267763194/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/681572848580345/permalink/867872546617040/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/273891032782309/permalink/429641723873905/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/250272441808639/permalink/447255308777017/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/464637300289852/permalink/863319633754948/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/418075011655578/permalink/720033661459710/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/689811234426954/permalink/837846982956711/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/152945084876482/permalink/460148497489471/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/141949999241385/permalink/600809646688749/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/329394083892245/permalink/462762533888732/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/225037091040355/permalink/374820462728683/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/363263760438692/permalink/775023299262734/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/500342703379313/permalink/1101784516568459/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/353539311389625/permalink/859339264142958/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/437785282973012/permalink/843609842390552/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/143231199216010/permalink/710203075852150/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/428758377187389/permalink/906235526106336/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/261258717307112/permalink/646393108793669/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/281446252046149/permalink/379235302267243/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/144770215728045/permalink/373224719549259/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/215627991915327/permalink/668384503306338/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/450552798380772/permalink/577169262385791/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1645388035676567/permalink/1653484914866879/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/490760097674054/permalink/857758894307504/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/194152427439990/permalink/383017858553445/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/580583171954528/permalink/1041039175908923/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/458759450890769/permalink/654567957976583/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/379355182213964/permalink/467901293359352/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1468931130042243/permalink/1614336668835021/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1483370051949103/permalink/1592930814326359/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/719985484721568/permalink/815407335179382/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/188927051285207/permalink/448384395339470/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/582618961766182/permalink/1072312672796806/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/175437335984268/permalink/395493313978668/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/991122820903217/permalink/1123315974350567/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/148663878674212/permalink/393501527523778/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/721648891185569/permalink/1120643657952755/?stream_ref=2

  https://www.facebook.com/groups/456227347784991/permalink/875470125860709/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1494536887461934/permalink/1596443273937961/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/538895742888736/permalink/658368144274828/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/731738180207968/permalink/826834840698301/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/638180069607505/permalink/837912802967563/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450837091840784/permalink/1589158741341951/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1517565185195447/permalink/1597531553865476/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/382407318508866/permalink/856045557811704/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/390177954420337/permalink/694755310629265/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/165051416987534/permalink/459897954169544/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/512410158813067/permalink/826691210718292/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/165498340292419/permalink/474303912745192/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/649158005101692/permalink/1115878405096314/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/604361039632784/permalink/797900476945505/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/527118817384332/permalink/917749641654579/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/145649752285159/permalink/379270585589740/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/687403864654850/permalink/1032130133515553/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/292413290947923/permalink/393175567538361/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/681004011976132/permalink/826281314115067/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/888336081183223/permalink/1128390643844431/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1397947473765783/permalink/1743952025831991/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1430939940504736/permalink/1567938226804906/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/291322351018153/permalink/505673952916324/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/684302561612080/permalink/909180395790961/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1572595803025542/permalink/1597876523830803/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/774015756025357/permalink/842531189173813/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/247955532032733/permalink/444999398995011/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/690772004343560/permalink/829581227129303/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1410478715895872/permalink/1603705293239879/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1402734583278816/permalink/1684842378401367/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/365887760221663/permalink/650265371783899/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1471097449787825/permalink/1668686713362230/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1502201913350990/permalink/1652889164948930/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1430730923848830/permalink/1587636641491590/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/681572848580345/permalink/864048610332767/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/689811234426954/permalink/832949020113174/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/152945084876482/permalink/456175234553464/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/141949999241385/permalink/597834746986239/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/329394083892245/permalink/458612250970427/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/363263760438692/permalink/771820842916313/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/437785282973012/permalink/839958306089039/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/143231199216010/permalink/696937460512045/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/428758377187389/permalink/902633829799839/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/215627991915327/permalink/663740960437359/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/450552798380772/permalink/574914595944591/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1645388035676567/permalink/1648774202004617/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/580583171954528/permalink/1035850703094437/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/458759450890769/permalink/651468564953189/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1468931130042243/permalink/1609732679295420/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/991122820903217/permalink/1118956274786537/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1394870640798435/permalink/1600217616930402/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/558378467582713/permalink/836579899762567/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1436368046629998/permalink/1578948042371997/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/106275276205777/permalink/454438364722798/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1383603138524301/permalink/1611941519023794/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/532690700117309/permalink/839911506061892/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/167046623455805/permalink/460963254064139/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/225808080952022/permalink/377828949083267/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/286110031530940/permalink/582420851899855/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/430837693734483/permalink/483380808480171/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/468321276613599/permalink/705301972915527/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/762319020530903/permalink/806574856105319/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/726136817407872/permalink/929712703716948/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/937745366251142/permalink/1164763443549332/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/239790109560327/permalink/376200182585985/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/113194592213196/permalink/356783994520920/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/718665271530695/permalink/960950613968825/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1476865115879806/permalink/1653679011531748/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/508528579204631/permalink/1011453308912153/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/251821415000535/permalink/413020238880651/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/139135766223407/permalink/611168625686783/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/840071449364937/permalink/897275570311191/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/328948717295181/permalink/370289249827794/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/288106761349434/permalink/449647338528708/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/456227347784991/permalink/875470125860709/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1494536887461934/permalink/1596443273937961/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/538895742888736/permalink/658368144274828/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/731738180207968/permalink/826834840698301/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/638180069607505/permalink/837912802967563/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1450837091840784/permalink/1589158741341951/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1517565185195447/permalink/1597531553865476/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/382407318508866/permalink/856045557811704/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/390177954420337/permalink/694755310629265/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/165051416987534/permalink/459897954169544/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/512410158813067/permalink/826691210718292/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/165498340292419/permalink/474303912745192/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/649158005101692/permalink/1115878405096314/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/604361039632784/permalink/797900476945505/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/527118817384332/permalink/917749641654579/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/145649752285159/permalink/379270585589740/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/687403864654850/permalink/1032130133515553/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/292413290947923/permalink/393175567538361/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/681004011976132/permalink/826281314115067/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/888336081183223/permalink/1128390643844431/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1397947473765783/permalink/1743952025831991/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1430939940504736/permalink/1567938226804906/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/291322351018153/permalink/505673952916324/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/684302561612080/permalink/909180395790961/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1572595803025542/permalink/1597876523830803/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/774015756025357/permalink/842531189173813/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/247955532032733/permalink/444999398995011/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/690772004343560/permalink/829581227129303/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1410478715895872/permalink/1603705293239879/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1402734583278816/permalink/1684842378401367/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/365887760221663/permalink/650265371783899/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1471097449787825/permalink/1668686713362230/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1502201913350990/permalink/1652889164948930/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1430730923848830/permalink/1587636641491590/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/681572848580345/permalink/864048610332767/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/689811234426954/permalink/832949020113174/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/152945084876482/permalink/456175234553464/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/141949999241385/permalink/597834746986239/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/329394083892245/permalink/458612250970427/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/363263760438692/permalink/771820842916313/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/437785282973012/permalink/839958306089039/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/143231199216010/permalink/696937460512045/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/428758377187389/permalink/902633829799839/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/215627991915327/permalink/663740960437359/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/450552798380772/permalink/574914595944591/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1645388035676567/permalink/1648774202004617/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/580583171954528/permalink/1035850703094437/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/458759450890769/permalink/651468564953189/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1468931130042243/permalink/1609732679295420/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/991122820903217/permalink/1118956274786537/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1394870640798435/permalink/1600217616930402/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/558378467582713/permalink/836579899762567/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1436368046629998/permalink/1578948042371997/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/106275276205777/permalink/454438364722798/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1383603138524301/permalink/1611941519023794/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/532690700117309/permalink/839911506061892/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/167046623455805/permalink/460963254064139/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/225808080952022/permalink/377828949083267/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/286110031530940/permalink/582420851899855/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/430837693734483/permalink/483380808480171/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/468321276613599/permalink/705301972915527/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/762319020530903/permalink/806574856105319/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/726136817407872/permalink/929712703716948/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/937745366251142/permalink/1164763443549332/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/239790109560327/permalink/376200182585985/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/113194592213196/permalink/356783994520920/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/718665271530695/permalink/960950613968825/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/1476865115879806/permalink/1653679011531748/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/508528579204631/permalink/1011453308912153/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/251821415000535/permalink/413020238880651/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/139135766223407/permalink/611168625686783/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/840071449364937/permalink/897275570311191/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/328948717295181/permalink/370289249827794/?stream_ref=2
  https://www.facebook.com/groups/288106761349434/permalink/449647338528708/?stream_ref=2
  Chỉnh sửa cuối: 8/6/15

Chia sẻ trang này